Projektová činnost


V rámci kreslení technických výkresů se zaměřujeme na pozemní stavby. 

Výkresy zpracované do několika variant mohou tvořit 

například součást technicko-ekonomické studie stavebního záměru 

či být podkladem pro zpracování podrobnější projektové dokumentace. 

Lze vypracovat i výkresy TZB (technické zařízení budov). 

Autorizace pro území / stavební řízení zajištěna.